هلدینگ ملکی برتر

دسته‌بندی آگهی ساختمان

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 1,400,000,000

  170 متر هادی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,500,000,000

  زمین۱۸۵متر فاضل۲

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 9,000,000,000

  ساختمان برای ساخت وساز

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000

  ساختمان 170 متری فروشی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 6,800,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,500,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,800,000,000

  ساختمان 306 متری والفجر

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,600,000,000

  ساختمان 306 متری والفجر

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 6,500,000,000

  ساختمان 5 طبقه 650 متری

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,500,000,000

  ساختمان در 8 شهریور

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,500,000,000

  ساختمان در آخر انعام

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,600,000,000

  ساختمان در ایثار

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,300,000,000

  ساختمان در خیابان جامی 2

  2 هفته قبل