هلدینگ ملکی برتر

دسته‌بندی آگهی ساختمان

 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 60,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان

  اجاری ساختمان ۱۲۰ متری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 300,000,000 تومان

  ساختمان

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان

  ساختمان ۱۲۰ متری سعدی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000 تومان

  ساختمان 140 متری سعدی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000,000 تومان

  ساختمان دربست فاضل 2

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 140,000,000 تومان

  ساختمان راه جدا امین

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000 تومان