هلدینگ ملکی برتر

بایگانی‌ها ساختمان — هلدینگ ملکی برتر

 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 70,000,000 تومان

  اجاره در شیخلو

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000 تومان

  اجاره ساختمان ۱۱۰ متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان

  اجاره ساختمان ۱۳۰ متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000 تومان

  اجاره ساختمان 110 متری

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 60,000,000 تومان

  اجاره ساختمان 115 متری

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000,000 تومان

  اجاره ساختمان 130 متری

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 6,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان

  اجاره ساختمان 150 متری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000,000 تومان

  اجاره ساختمان 165 متری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20,000,000 تومان

  اجاره ساختمان برزگر

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 70,000,000 تومان

  اجاره ساختمان شیخلو

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان

  اجاره واحد 200متری

  2 ماه قبل