هلدینگ ملکی برتر

دسته‌بندی آگهی ساختمان

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 500,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 350,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 20,000,000

  اجاره بهداری اندیشه

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 160,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 500,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 350,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000

  اجاره راه از حیاط جدا

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 300,000,000

  اجاره راه جدا امین

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000

  اجاره راه جدا سعدی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000

  اجاره راه جدا سعدی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000

  اجاره راه مشترک سعدی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25,000,000

  اجاره ساختمان

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000

  اجاره ساختمان

  3 ماه قبل