هلدینگ ملکی برتر

بایگانی‌ها زمین — هلدینگ ملکی برتر

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,700,000,000 تومان

  ۱۲۰متر زمین خ امین

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 600,000,000 تومان

  ۲۰۰ متر زمین شهرک سپاه

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 51,000,000,000 تومان

  ۲۲۰۰متر بر پل قویون

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 9,000,000,000 تومان

  234زمین های فاز ۱فرهنگیان

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14,400,000,000 تومان

  320 متر زمین نقشه پروانه دار

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14,000,000,000 تومان

  320متر زمین با مجوز ساخت

  10 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  340 زمین خیابان فردوسی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,700,000,000 تومان

  ۳۸۰۰متر باغ در بالانج

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,700,000,000 تومان

  ۳۸۰۰متر در بر بالانج

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,500,000,000 تومان

  420 زمین خیابان فردوسی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,500,000,000 تومان

  420 زمین خیابان فردوسی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  ۴۸۰۰۰متر در بر جاده سلماس

  2 ماه قبل