هلدینگ ملکی برتر

بایگانی‌ها زمین — هلدینگ ملکی برتر

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,500,000,000 تومان

  275زمین برای مشارکت

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 16,000,000,000 تومان

  309متر زمین بر خیابان اصلی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14,400,000,000 تومان

  319 متر زمین نقشه پروانه دار

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14,400,000,000 تومان

  320 متر زمین نقشه پروانه دار

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,200,000,000 تومان

  320متر زمین بر خیابان طریقت

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14,400,000,000 تومان

  320متر زمین برای انبوه سازی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,000,000,000 تومان

  320متر زمین برای انبوه سازی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,200,000,000 تومان

  320متر زمین برای انبوه سازی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,500,000,000 تومان

  420 زمین خیابان فردوسی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,500,000,000 تومان

  420 زمین خیابان فردوسی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 9,500,000,000 تومان

  ۴۲۰متری زمین فردوسی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 9,300,000,000 تومان

  421 متر زمین خ فردوسی (دوکله)

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000,000,000 تومان

  630متر زمین برای انبوه سازی

  18 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000,000,000 تومان

  630متر زمین برای ساخت ساز

  2 ماه قبل