هلدینگ ملکی برتر
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,800,000,000 تومان

  فروش زمین در فاضل جهادنصر

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 500,000,000 تومان

  فروش زمین در مدنی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16,000,000,000 تومان

  فروش زمین والفجر /امامت

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,500,000,000 تومان

  فروش ساختمان در ایثار

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,600,000,000 تومان