هلدینگ ملکی برتر
تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 4,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,100,000,000 تومان

  180متر آپارتمان شیخ تپه

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان

  180متر آپارتمان مولوی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان

  180متر آپارتمان مولوی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,600,000,000 تومان

  190متر اپارتمان تکواحد

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,600,000,000 تومان

  190متر اپارتمان تکواحد

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,925,000,000 تومان

  195متر اپارتمان مولوی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,925,000,000 تومان

  195متر اپارتمان مولوی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,780,000,000 تومان