هلدینگ ملکی برتر
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,500,000,000 تومان

  واحد 104متری فضلا

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,400,000,000 تومان

  واحد 105متری خ مولوی1

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,250,000,000 تومان

  واحد 105متری خیام

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 250,000,000 تومان

  واحد ۱۱۰ متری ۲ خواب

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان

  واحد 110متری رودکی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,700,000,000 تومان

  واحد 110متری میرداماد

  7 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000 تومان

  واحد ۱۱۵ متری

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 80,000,000 تومان

  واحد ۱۳۰ متری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000 تومان

  واحد ۱۴۰ متری

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000 تومان

  واحد ۱۴۰ متری ۲ خواب

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 250,000,000 تومان

  واحد ۱۴۰ متری ۲ خواب

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان

  واحد ۱۵۵ متر در حسنی

  2 ماه قبل