هلدینگ ملکی برتر
تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,500,000,000 تومان

  160متر آپارتمان خ عزیزی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,000,000,000 تومان

  160متر آپارتمان سه خواب

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,500,000,000 تومان

  160متر تک واحد بدیعی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,820,000,000 تومان

  ۱۶۵ متر پیش فروش در جامی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  ۱۶۵ متر تک واحدی

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,300,000,000 تومان

  175 آپارتمان میرداماد

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,300,000,000 تومان

  175 متر اپارتمان تک واحد

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,300,000,000 تومان

  175 متر تک واحد لوکس

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,300,000,000 تومان

  175تکواحد لوکس

  2 ماه قبل