هلدینگ ملکی برتر
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,400,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,160,000,000 تومان

  180 متر ابشناسان

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,200,000,000 تومان

  180 متر سرداران

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,180,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,800,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,720,000,000 تومان

  204 متر واحد در فردوسی 2

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,200,000,000 تومان

  85 متر عمار

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان