هلدینگ ملکی برتر
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000 تومان

  اجاره ساختمان دانشکده

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 60,000,000 تومان

  ساختمان راه جدا در رودکی

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000,000 تومان

  اجاره ساختمان انعام

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000,000 تومان

  ساختمان راه جدا

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 150,000,000 تومان

  اجاره ساختمان فاضل

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000,000 تومان

  اجاره ساختمان رودکی

  3 هفته قبل