هلدینگ ملکی برتر
مسکن مهر ارومیه - مسکن مهر گلشهر

مسکن مهر ارومیه – چرا باید مسکن مهر گلشهر را خریداری کنیم؟

در حال حاضر و در شرایط فعلی وضعیت پروژه های مسکن مهر ارومیه تا حدود زیادی مشخص شده است. و تعداد زیادی از واحد های این پروژه ها در ارومیه آماده واگذاری است. یکی از این پروژه ها خصوصا پروژه مسکن مهر گلشهر ارومیه فراز و نشیب های بسیاری را تا به امروز طی کرد. […]

من برای امنیت و رفاه و تغییر

به این مرد رای می دهم…

من در انتخابات شرکت می کنم