هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
[info_banner_vc caption_url=””]

راه های ارتباطی

در هر جایی و هر مکانی به راحتی با ما تماس بگیرید…[/info_banner_vc]

@amlakbartar.urm

amlakbartar@outlook.com

044 – 33685525

044 – 33685526

044 – 33682265

هلدینگ ملکی برتر را به مخاطبانتان اضافه کنید…

استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، خیابان مولوی 2، خیابان فردوسی 2، هلدینگ ملکی برتر