هلدینگ ملکی برتر
980,000,000 تومان
شماره آگهی: 38570
هلدینگ ملکی برتر
واحد73متری میرداماد