هلدینگ ملکی برتر
2,100,000,000 تومان
شماره آگهی: 38608
هلدینگ ملکی برتر
واحد150متری