هلدینگ ملکی برتر
2,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 38461
هلدینگ ملکی برتر
واحد120متری شیخ تپه