هلدینگ ملکی برتر
100,000,000 تومان
شماره آگهی: 38560
هلدینگ ملکی برتر
واحد تجاری 120 متری فردوسی 2