هلدینگ ملکی برتر
100,000,000 تومان
شماره آگهی: 38943
هلدینگ ملکی برتر
واحد اداری 100 متری فردوسی 2