هلدینگ ملکی برتر
100,000,000 تومان
شماره آگهی: 38656
هلدینگ ملکی برتر
واحد اداری تجاری، ۸۰ متری، فردوسی