هلدینگ ملکی برتر
1,300,000,000 تومان
شماره آگهی: 39148
هلدینگ ملکی برتر
واحد۱۰۸متر  خ عمار