هلدینگ ملکی برتر
2,600,000,000 تومان
شماره آگهی: 38892
هلدینگ ملکی برتر
فروش 150متر بر فردوسی/تک واحد/فول/سند آماده