هلدینگ ملکی برتر
1,800,000 تومان
شماره آگهی: 39051
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ۱۶۲متری،شهرک شمالی