هلدینگ ملکی برتر
1,800,000,000 تومان
شماره آگهی: 38894
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین در زمینهای دانشگاه شیخ تپه جنگلی