هلدینگ ملکی برتر
2,600,000,000 تومان
شماره آگهی: 38580
هلدینگ ملکی برتر
فروش تک واحد ۱۶۵متر/کلید نخورده/بهداری