هلدینگ ملکی برتر
2,300,000,000 تومان
شماره آگهی: 38896
هلدینگ ملکی برتر
فروش آپارتمان ۱۴۰متری،تکواحدی، فردوسی ۲