هلدینگ ملکی برتر
1,750,000,000 تومان
شماره آگهی: 38498
هلدینگ ملکی برتر
آپارتمان ۱۴۰ متری تحویل ۱۰ ماهه