هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر

تنظیم قرارداد رهن و اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. قرارداد های عادی رهن باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود وبه امضاء موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرار داد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می کند، دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود.

اجاره به طور کلی چه تعریفی دارد

تعریف اجاره

اجاره قراردادی است که بر طبق آن یک نفر (موجر) خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری (مستاجر) برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به اجاره واگزار می کند.

موجر

فردی است که صاحب و مالک خانه و آپارتمان و یا مغازه می باشد و آن را اجاره می دهد.

مستاجر

فردی است که با پرداخت کرایه خانه یا آپارتمان و یا مغازه را اجاره می کند.

شرایط رهن واجاره

باید با تمام شرایط اجاره اشنایی کامل داشت

1-موجر باید مالک خانه یا آپارتان و یا مغازه باشد:

بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمیتواند ملکی را اجاره دهد. مستاجر هم می تواند محلی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرار داد اجاره این حق از اوسلب شده باشد.

2-مدت اجاره باید معین باشد:

اگر در قرارداد رهن واجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می شود.

3- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند:

بنابراین کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمی توانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند. قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد.

4- اجاره کتبی:

طبق قانون روابط موجر و مستاجر، باید قرار داد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دئ نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند ودر دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر بهره مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرار داد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می گردند که باعث می شود ماه ها و شاید سال ها در راهرو های دادگستری سرگردان شوند.

قرار داد اجاره
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید